Algemene voorwaarden

Reguliere trompetlessen

Inschrijving

 • Inschrijven kan via de website, per mail of telefoon. Bij minderjarigen dienen de ouders of verzorgers verantwoording te dragen over de inschrijving.
 • Inschrijven kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Inschrijvingen gelden tot het eind van het schooljaar.
 • Het aantal trompetlessen per schooljaar is vast, namelijk 40 lessen per jaar uitgaande van de vakantieregeling die voor u van toepassing is.
 • Inschrijven geschiedt één maal en wordt stilzwijgend verlengd.

Opzeggen, verhindering en restitutie

 • Een verzoek tot beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Wanneer de overeenkomst eerder wordt ontbonden dan is afgesproken dient het resterende lesgeld te worden voldaan.
 • Leerling dient bij verhindering van een trompetles tijdig schriftelijk of telefonisch mededeling te doen. Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is betaling gewoon verschuldigd.
 • Trompetlessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte worden normaal doorbetaald. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) is geen lesgeld verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd.
 • Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de leerling langer dan twee maanden geen trompetles kan volgen, na overlegging van een medische verklaring. 

Betaling 

 • Lesgeld is verschuldigd conform de geldende tarieven vermeld op de website "Trompetles aan huis".
 • Trompetles aan huis factureert alleen het lesgeld. Lesmaterialen en een trompet vallen niet binnen het lesgeld. Trompetles aan huis draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen.
 • Het lesgeld dient te worden voldaan aan de hand van een factuur in per maand of per jaar. Bij betaling per jaar vind een korting van 5% plaats. 
 • Als een leerling later in het jaar met de reguliere lessen start wordt het lesgeld berekend over de resterende weken tot het einde van het seizoen.
 • Het lesgeld wordt binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum betaald. Wanneer geen betaling is ontvangen na de betalingstermijn van 14 dagen is docent gerechtigd om de trompetlessen stop te zetten en een incassobureau in te zetten om gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te verhalen. Mocht er spraken zijn van een uitzonderlijk situatie of een geval waardoor betaling niet mogelijk is, wordt dit kenbaar gemaakt door de leerling. Er zal altijd naar een oplossing gekeken worden.

 

 10 lessenkaart

Inschrijving

 • Inschrijven kan via de website, per mail of telefoon. Bij minderjarigen dienen de ouders of verzorgers verantwoording te dragen over de inschrijving.
 • Inschrijven kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden.
 • Geldigheid van de 10 lessenkaart is 1 jaar, ingaande vanaf de dag van afgifte.

Opzeggen, verhindering, restitutie

 • Leerling dient bij verhindering van een trompetles uiterlijk 5 dagen voor datum afsrpraak schriftelijk of telefonisch mededeling te doen. Gebeurd dit niet, dan is aanspraak op deze les verlopen.
 • Trompetlessen die uitvallen wegens verhindering van de docent worden opnieuw afgesproken en niet afgeschreven.
 • Als de leerling niet meer gebruik wilt maken van de 10 lessenkaart vind geen restitutie van de overgebleven lessen plaats. 

Betaling 

 • Lesgeld is verschuldigd conform de geldende tarieven vermeld op de website "Trompetles aan huis".
 • Trompetles aan huis factureert alleen het lesgeld. Lesmaterialen en een trompet vallen niet binnen het lesgeld. Trompetles aan huis draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen.
 • Het lesgeld dient te worden voldaan aan de hand van een factuur voorafgaande aan de te geven lessen.
 • Het lesgeld wordt binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum betaald. Wanneer geen betaling is ontvangen na de betalingstermijn van 14 dagen is docent gerechtigd om de trompetlessen stop te zetten en een incassobureau in te zetten om gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te verhalen. Mocht er spraken zijn van een uitzonderlijk situatie of een geval waardoor betaling niet mogelijk is, wordt dit kenbaar gemaakt door de leerling. Er zal altijd naar een oplossing gekeken worden.

 

Proefles

Inschrijving

 • Aanvraag kan via de website, per mail of telefoon. Bij minderjarigen dienen de ouders of verzorgers verantwoording te dragen voor de aanvraag.
 • Aanvragen kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden.
 • Het aantal trompetlessen per schooljaar is vast, namelijk 40 lessen per jaar uitgaande van de vakantieregeling die voor u van toepassing is.
 • Een proefles aanvragen geeft geen verdere verplichting tot inschrijving.

Opzeggen, verhindering

 • Leerling dient bij verhindering van de proefles uiterlijk 5 dagen voor datum afsrpraak schriftelijk of telefonisch mededeling te doen. Gebeurd dit niet, dan zal er 1 lesuur in rekening worden gebracht.
 • Trompetlessen die uitvallen wegens verhindering van de docent worden opnieuw afgesproken.

Betaling 

 • Lesgeld is verschuldigd conform de geldende tarieven vermeld op de website "Trompetles aan huis".

 

Trompet huren

Aanvraag huur

 • Aanvraag voor het huren van een trompet gebeurd bij de docent. Bij aanvraag door een minderjarigen dienen de ouders of verzorgers verantwoording te dragen.
 • Inschrijven kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Inschrijvingen gelden tot het eind van het schooljaar.
 • Het aantal trompetlessen per schooljaar is vast, namelijk 40 lessen per jaar uitgaande van de vakantieregeling die voor u van toepassing is.
 • Inschrijven geschiedt één maal en wordt stilzwijgend verlengd.
 • Tijdens de periode dat de trompet gehuurd wordt, gelden de algemene voorwaarden van verhurende instantie.

Opzeggen huur

 • Een verzoek tot beëindiging van de huur dient bij de verhurende instantie bekend gemaakt te worden. Trompetles aan huis regelt alleen de aanvraag voor huur.

Betaling 

 • Trompetles aan huis regelt alleen de huur van de trompet. Trompetles aan huis draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van de trompet van de leerling tijdens de lessen. Bij verlies, beschadiging of diefstal dient er contact te worden opgenomen met de verhurende instantie.
 • Betaling van de huur dient te worden voldaan aan verhurende instantie. Trompetles aan huis is op geen enkele manier aansprakelijk voor de betaling van de huur.

Proefles

Wilt u uitproberen of trompetles wat voor u is? Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een proefles aan via het contact formulier hiernaast, stuur een email of bel (zie contact)

Hebt u nog geen trompet, maar wilt u wel uitproberen of het wat voor u is? Tijdens de proefles krijg u een trompet te leen.

Uw eerste lessen

Speelt u voor het eerst trompet? Dan zult u tijdens uw eerste les kennis maken met de docent en de trompet ontdekken. Heeft u al ervaring? Neem dan de trompet en wat bladmuziek mee. We zullen dan samen kijken wat u al kunt en hoe we uw ontwikkeling verder kunnen stimuleren.

Lees meer